112
mieszkań
67
lokali w 1 budynku
(etap I)
45
lokali w 5 budynkach
(etap II)
 
34m2
powierzchnia
najmniejszych mieszkań
77m2
powierzchnia
największych mieszkań